Skapende Meditasjon

Skapende Meditasjon – grunntrinn
Skap personlig vekst og bli en skaper i ditt eget liv. Lær Meditasjonsteknikker til personlig og åndelig utvikling.
Skapende meditasjon er en vei som fører deg fra den du tror du er til den du virkelig er. Veien vil føre deg over grenser satt fra oppdragelse, samfunn, kultur og angsten ved å skilles fra deg selv, hvor du bl.a. møter personlighetens begjær og forvrengninger. *Du forsetter over disse grensene for dypere erkjennelse; kroppens, følelsenes og tankenes grenser- for å bli ditt Selv-Din Sjel.
Metoden du lærer tar utgangspunkt i at du ikke kun er en tenkende, følende og handlende personlighet – men at bak din ytre natur finnes en udødelig bevissthet – din sjel (som også har sin utvikling). Skapende meditasjon bygger bro mellom personligheten og sjelen, hvor du lærer å meditere korrekt, håndtere farer og motstand, avbalansere tanke og følelsessinnet – samt utvikle din bevissthet. For slik å bli skaper i egen liv.For å holde tankene og sinnet i utvikling, kombineres meditasjonsteknikkene med undervisning.

Her har du to muligheter;
A. Oppmøte andre onsdag dag i måneden (du får tilsendt meditasjonene dagen etter via mail) Kl. 18:30-21:00 Kr. 5400,- pr år. Kan betales i rater pr kvartal a Kr. 1500,-. Du kan starte når du ønsker.
B. Som nettstudie, du får da tilsendt undervisningen og begge meditasjonene i Mp3 pr mail. Det er også mulig å kombinere med å koble seg på møtet i Arendal via Skype.
Kr. 1900,- pr halvår.  Du kan starte når du ønsker.

Dator for 2013 – onsdager;
16 januar *Harmløshet – 13 februar *Sannferdighet – 13 mars *Skjelneevne-  10 april *Ubundenhet – 8 mai *Glede-12 juni *Medfølelse – 10 juli *Renhet – 14 august *Tilfredshet- 11 september *Upartiskhet – 9 oktober *Sinnsro – 13 november *Kjærlihget – 11 desember *Tjeneste

Det settes opp videre lære av meditasjonsteknikker gjennom flere år. Dette er grunnteknikken som ligger i bunnen og må fullføres for videre opptak.

for påmelding gå her