VIGLE vigle

Inger-Lill Moneel, LivsveiledningSom Coach har jeg mange års erfaring som støttespiller i ulike prosesser. Hvor jeg bidrar til å belyse dine aktuelle tema fra ulike vinkler, kartlegge problematikker, og komme med kreative innspill for mulige løsninger og positive endringer. Din prosess her og nå, er sammensatt av tidligere hendelser og erfaringer, samt behovet for ønsket resultat. Dine beslutninger hjelpes da til å trekkes ut fra en helhet.

Timebestilling: Ta kontakt her,

Kommunikasjon og Mindfulness
hvitveis_originalIntensjonen bak våre ord, bærer spor av våre tanker og tankemønstre, våre motiver og ønske (behov) for oppnådd resultat. Det gjelder både kommunikasjonen til oss selv og andre. Den største kommunikasjonen er det non-verbale, altså vårt kroppsspråk, som står for opptil 70% av hva vi ‘sier’.

gratis øvelser finner du her