Velkommen

peonVeiledning
I all veiledning ser vi på din livssituasjon her og nå, samt de spørsmål du har for veien videre. Som Coach har jeg mange års erfaring som støttespiller i ulike prosesser, bidra til å definere mål og delmål. Her bidrar jeg til å belyse de aktuelle tema fra ulike vinkler, kartlegge problematikker, og komme med kreative innspill for mulige løsninger og positive endringer. Timer bestilles her

hvitveis_originalKommunikasjon og Mindfulness
Intensjonen bak våre ord, bærer spor av våre tanker og tankemønstre, våre motiver og ønske (behov) for oppnådd resultat. Det gjelder både kommunikasjonen til oss selv og andre. Den største kommunikasjonen er det non-verbale, altså vårt kroppsspråk, som står for opptil 70% av hva vi ‘sier’. Slik avslører vi oss i vår formulering, bruk av ord (semiotikk), kroppsbevegelser i forhold til ordene etc.
Ved bruk av Mindfulness i hverdagen søkes den indre ro, kalt for ‘væren’. Dvs evnen til tilstedeværelse. Den indre dialogen blir sterkere, og de fleste opplever at de blir flinkere til å lytte til seg og andre. Kunsten å være stille tror jeg avhenger av om en har ro i ‘sjelen’. Har du lyst til å lære Mindfulness? Bestilles her