Det indre barn

 

Alt vi ikke har kunnet forsone i vårt indre, vender tilbake i perioder i livet. For mange er dette til hinder for videre positiv utvikling. Noen erfarer psykosomatiske lidelser, stress, angst, apati, sinne, håpløshet, depresjon, søvnproblemer  osv.

Har du ubevisst kopiert mønstre du har vokst opp med eller tatt avstand og gått i motsatt retning? Har du beholdt noen av barnets egenskaper/reaksjonsmønstre som ikke er hensiktmessig nå? Hvordan er din handlekraft, reaksjonsevne eller beslutningsprosess som voksen?

Vår bevissthet er ikke styrt fysisk. Den kan være overalt – hele tiden. Holder du noe av ditt fokus på hva du har gjort, eller hva du skal gjøre – ja, da er det kun en liten del av din bevissthet. Fokus på å være fult og helt tilstede her og nå, er det vi trenger for å ta de små og store valg, ha følelser som hører til det som skjer der og da – om dine tanker er på noe annet – så kommer det følelser frem av dette. Skjer det noe der og da, ja da er dine følelser knyttet til det du tenker på og ikke det som skjer der og da – og dine valg formes av fortidens hendelser uten å kunne justere nok til ønsket fremtid.

Har du det med å snakke om det som har vært, repetere tidligere hendelser uten at du blir ferdig med dem? Eller snakker du om det som skal komme, hvordan du vil ha det – fokus på fremtiden?