CD

Jeg tilbyr 4 ulike CD med meditasjoner og regresjon;

CD01-singelCD 1; Regresjon & Sjelereise
Du guides i avspenning og visualisering tilbake til tidligere liv, for bevisstgjøring og innsikt i dine prosesser her og nå. For så til livet mellom livene/sjelereise, for så inn i ett nytt liv. Det benyttes ingen bakgrunnsmusikk.

 

cd02-singelCd 2;En reise i dine Energier
Du guides i avspenning og visualisering av en kinosal, som representerer hele ditt liv (regresjon), for healing og bearbeide det som var den gang. Du guides så på galleriet – og inn i fremtiden (progresjon), dvs fremover i dette liv og fremtidige liv.

 

CD03-singelCD 3;Sølvtråden
1. Meditasjon med Chakrabalansering 2. Via dine chakere trekkes din sølvtråd opp i høyere energier- for slik å kunne søke dypere innsikt samt lære å kanalisere 3. Åndelig meditasjon for selvutvikling.

 

CD04-singelCD 4; Kreativ Visualisering
Ulike øvelser med metaforer guidet under inspirasjon for bearbeidelse av det som har vært og videre positiv utvikling; 1. Lær å “Gi slipp”
2. Livets vann   3. Den indre dialog   4. Healing av det indre barnet.

 

Pr cd kr. 129,-. Ved kjøp av alle fire Kr. 399,- inkl porto.
Alle cd’er er uten bakgrunnsmusikk, kun guiding av Ingerlill Moneel

Cd kan også kjøpes ved oppmøte av time, kr. 99,- pr stk eller 349,- for alle fire.

for bestilling, gå hit