Horoskoper

For å bestille horoskop trenger jeg fult navn, fødselsdata, klokke slett og hvor du er født. Her er klokkeslett spesielt viktig å få med – har du ikke dette spør familie, se bak på din dåps skje eller ta kontakt med sykehuset. Det er oppført i journalen til din mor.

Eks; Inger Olsen
f. 27.11.1971
kl. 06:10
Drammen, Norge

tolkningTolkning av ditt horoskop; Kr. 1500,-
En tolkning av ditt horoskop innebærer full redegjørelse for dine iboende kvaliteter og ressurser, kombinert med de mønstre som utfordrer deg til å mestre og utvikle deg gjennom livet. I tillegg ser jeg grundig på de ulike sider ved din personlighet, samt hovedfokus blir hvor du står nå og hva skjer videre. Timen holdes pr tlf, ca 75 min. Det lages ikke opptak. Du vil bli kontaktet snarest for avtale om time. Bestilles her

ÅrshoroskopÅrshoroskop; kr. 390,- (Årshoroskop, eksempel)
Horoskopet er inndelt i psykologisk informasjon, viktige perioder; både gunstige og de mer vanskelig og seriøse. Samt det forteller hvordan kommende år forløper innen for en rekke viktige livsområder. Gjelder ett år frem fra bestilling. Bestilles her

 

BarnehoroskopBarnehoroskop; kr. 490,-  ( Barnehoroskop, eksempel
Forteller om hvordan ditt barn er. Horoskopet gir en tolkning for foreldre som vil forstå barnet sitt bedre. Hvordan barnet lærer, sanser og utvikler seg. Det legger mest vekt på å lære barnets verden å kjenne, og inneholder i tillegg et kapittel om helse, og gode råd for å unngå helseproblemer. Det er også nyttig for voksne for å lære sin barndom og indre barn å kjenne. Bestilles her


fødselshoroskop
Fødselshoroskop, kr. 490,- (Fødselshoroskop, Eksempel)
Vil du bli kjent med alle sider av deg selv, ditt potensiale, se dine skyggesider for å kunne endre dem? Se din styrke og kreativitet? Horoskopet viser din personlige innstilling til livet, følelsesmessige reaksjoner og hvordan du møter omverdenen. Dine indre motiver, interesser og ressurser. Hvordan du jobber med mentale prosesser, stemninger, følelser og kjærlighet. Energi og ambisjoner: Hvordan du når dine mål. Vekst og ekspansjon: Områder hvor du trives. Områder som utfordrer deg, eller som er vanskelige for deg. Originalitet og fantasi. Områder hvor du er kreativ, unik, ustabil eller tvangspreget. Generasjonspåvirkning: Din aldersgruppe. Bestilles her

Karmisk-innsiktKarmisk innsikt kr. 490,- (Karmisk Innsikt, eksempel ) 
Har du møtt deg selv i døren noen gang? Fått høre fra andre hva dine negative mønstre er? Har du spurt deg selv om meningen med livet? Horoskopet er hjelp til å se seg selv og sine mønstre, sine vaner og uvaner, og hvordan livet påvirker deg. Det er til hjelp for de som søker selvinnsikt og selvutvikling, også på et åndelig plan. Hvilke egenskaper du kan utvikle i deg selv for å finne den indre balanse mellom deg – livet og andre mennesker. Bestilles her

psyke-&-erosPsyke og Eros; kr. 490,- (Psyke og Eros, eksempel )
Horoskopet viser dine psykiske sider og emosjoner, dine reaksjonsmønstre og behov. Hva slag partnerideal du søker og hva du selv tilbyr. Hvordan dine foreldre har hatt påvirkning for din utvikling og hva som er det sårbare i ditt indre. Det viser dypere reaksjonsmønstre og hvordan du møter omverdenen. Hva andre ser og hva du kommuniserer. Horoskopet er et grunnlag som vi jobber med for de som søker hjelp til selvutvikling eller forstå seg selv i forhold til andre mennesker. Bestilles her