Inger-Lill Moneel

Mitt navn er Ingerlill Moneel og jeg er født 26. September 1966 i Sandefjord. I oppveksten og i det voksne liv, har jeg flyttet mange ganger. Erfaringen jeg har gjort meg, er at det er i det indre ens røtter ligger. Evnen til å tilpasse seg nye miljøer har vært vesentlig for min trivsel og utvikling.

Jeg har formell utdannelse som Coach og Bachelor in Marketing Communication fra BI, grunnfag i psykologi, sertifisert konflikt og kommunikasjonsrådgiver og etterutdannelse i ledelse og organisasjonsstrategier. Min spisskompetanse er innenfor kommunikasjon, om det er til deg selv, til andre eller i skrevet form. Kombinert med evnen til å tenke utenfor ’boksen’ , bryte ut av de tankemønstre som er formet fra miljø, kultur og samfunnets normer.

For meg er begreper som etikk og respekt grunnleggende, noe som er hevet over tidens diskusjon. Det er selve fundamentet i mine holdninger og arbeide.

< Tilbake