Mindfulness

Jeg tilbyr mindfulness (mental trening/ meditasjon) i grupper, i foredrag, kurs og privatundervisning

Personlig har jeg praktisert mindfulness i over 25 år, hvor jeg har forsøkt flere former. Fra stillhet i det indre med og uten musikk, kikke ut over landskapet/skyene eller havet. Gå lange turer i naturen eller via trening. Å oppnå mental ro er en trening på lik linje som vi trener den fysiske kropp. Målet er å få kropp og sinn til å bli forent. Det handler ikke om å gjøre, men om å være. Vil du forsøke, gå hit

Mindfulness;
hva-hvordan-hvorfor?
Mindfulness er samlebetegnelse for systematisk anvendte psykiske og kroppslige øvelser, som bl.a. omfavner sanseøvelser (som visualisering), affirmasjoner, åndedrettsfokus, konsentrasjon og avspenning. Mindfulness og andre former for regelmessig hvile og avspenning i hverdagen, har vist en klar positiv virkning både fysisk og psykisk. Flere vitenskapelige undersøkelser har vist at mindfulness gir god hjelp til å redusere nervøsitet og anspenthet, psykosomatiske plager som ømme muskler, hodepine, søvnløshet og urolig mage. Samt det gir økt glede, energi og fokus i hverdagen.  Meditasjon er det verktøyet som hjelper en med å ha balanse på hva du tenker, hva du sier og hva du gjør.  Kun slik lever vi i øyeblikket. Men hvordan gjør man dette?

Det finnes flere former, som mantra, hvor en lager en lyd eller setning, som sies høyt eller i ditt indre. Mange mener at ordet eller setningen ikke trenger å ha noen betydning, hensikten er å få dine tanker til å falle i ro, dvs ikke være aktiv i kreative og analytiske prosesser. Hvor det fra andre kilder menes at det er viktig å velge seg et positivt ord eller setning. I Hinduismen velges ofte de ulike mantra som hører til chakrene, hvor ordet OM er det mest brukte. Forsøk selv om du vil, sitt behagelig og i ro, og gjenta ordet høyt på utpust slik; oooooooooooooooooooooooOMmmmmmm, gjenta i noen minutter, sitt så i ro i 10 min.

Dette har likhet med Transcendental meditasjon (TM) hvor en også får et mantra fra en lærer, f.eks ; Jeg er barn av Gud. Som gjentas i det indre fra 10-30 min. For mange som søker TM er ønsket å kunne levitere, dvs fysisk lette fra underlaget. Det sies at det er flere som kan dette rundt i verden i dag.

Acem-meditasjon har stor utbredelse, og handler om å lage en metodelyd i sitt indre, som en gjentar. På lik linje med andre meditasjoner handler det om å slappe av, sitte i ro og la inntrykk komme til deg uten sensur. Alt du skal gjøre er å møte alt i ditt indre med en gjentagelse av lyden. Etter hvert vil en få nye metodelyder å meditere på.

Guidet meditasjon er kanskje det mest brukte i vårt samfunn. Her er det en som guider en til å visualisere indre bilder, hvor tanker og refleksjoner så strømmer på. For noen er dette som da de var små og hørte på eventyr, hvor de med levende fantasi kunne skape bilder i sitt indre. Ved guidet meditasjon er hensikten å øke selvinnsikte i egne prosesser, bevisstgjøring og selvutvikling samt økt velvære fysisk og psykisk. Hvor mange forteller om indre opplevelser som er med på å få dem til å forstå egne tanker og handligsmønstre, samt bearbeide dem.

For mange er meditasjon å utføre yoga, pilates og lignende, eller det å gå en tur i skogen, svømme, høre på musikk, sitte i ro og se på et lys, peisflammen eller annet som gjør at tankene kan strømme med sine refleksjoner, hvor du så kan finne en indre ro.

Positive tanker!

Vi lever i en dualistisk verden, hvor alt har sin motpol, som pluss –minus, positiv –negativ, snill -slem, god –dårlig, fred –krig, hat –kjærlighet osv. Slik kan også våre tanker svinge fra det ene ytterpunkt til det andre, eller bevege seg i gråsoner imellom. Vår hjerne mottar ca 50.000 tanker hver dag, som igjen gir impulser til følelser, handlingsmønster, konklusjoner etc.

Legges fokus på de negative aspektene, skapes et negativt mønster. Fra et alternativts ståsted sies det at; der du legger ditt fokus – slik skaper du ditt liv. Dvs. at vi alle står ansvarlig for vårt eget liv, samt hvordan vi velger å leve livet ut fra de utfordringer vi møter.

Noen er pessimister, ofte på grunn av negativ erfaring. Mens andre er optimister og ser lyst på livet, hvor de igjen kan skape positive ringvirkninger. Å lære seg å tenke positivt handler om å ha fokus på det en ønsker seg, samt å kunne konsentrere seg om å holde disse tankene. I det daglige liv møter vi ytre støy via lyder, kaos, reklame etc. Eller en kan bære på indre kaos, negative tanker, følelser, stress, uro osv. Her kan en lett miste fokus og målet en har satt seg, hvor konsentrasjonen så svikter.

Et nyttig verktøy her er å bli ’stille’ i sitt indre, finne en indre ro. For å lære dette finnes alternative bøker, filmer, cd, kurs og utdannelser. Hvor det å tenke positivt er nøkkelordet. Via det kreative sinn og visualiseringer kan de gode tankene få bolig i det indre. Dukker noe negativt opp – se for deg at du visker det bort, maler over med din yndlingsfarge eller ’kaster det i søpla’. Slik som Alf Prøysen sin sang; ”du skal få en dag i morra, med blanke ark og farge stifter tel, og da kan du rette oppad alle feila frå i går……………..