Mp3 filer for salg

Det benyttes ingen bakgrunnsmusikk på mine øvelser i mindfulness. Ønsker du egen bakgrunnsmusikk bestill sporet Vigle. Den er produsert til meg og jeg har alle rettigheter. Oversikt over andre produkter i nettbutikken finner du også  her

vigleVigle kr. 129;-
Meditativ musikk til å høre på alene, eller benyttes som bakgrunnsmusikk i mindfulness. © Ingerlill Moneel. Varigeht 45:38 min. Bestilles her.

 

Lær-a-gi-slippLær å ‘Gi slipp’; Kr .49,-.
Her kan du rydde i ditt indre, ved visualisering av å rydde ditt ‘loft’ (hode m/ minner etc) og slik gi slipp på det som hører fortiden til. Varighet 14:56 min. Bestilles her


L
livets-vannivets vann; Kr. 49,-
Du guides i en hage for å høste det du har behov for nå, samt så det du ønsker for fremtiden. Samt å drikke av kilden med livets vann. Varighet 11:14 min. Bestilles her

 

den-indre-dialogDen indre dialog; Kr. 49,-
En indre reise til ditt hellige sted, hvor du kan ha din indre dialog i møte med din guide/ indre veiviser. Varighet 18:04 min. Bestilles her

 

healing-av-det-indre-barnetHealing av det indre barnet; Kr. 49,-
Øvelsen er en forenklet utgave av ‘En reise i dine Energier’. Hvor du kan jobbe med det indre barnet, og det som skjedde den gang. Tidligere minner kan hentes frem og bearbeides, for videre positiv utvikling. Varighet 25:10 min. Bestilles her

 

ChakrabalanseringChakrabalansering; Kr. 49,-
Om de ulike chakere og det de representerer, visualiseres med farge og lys for forløsning og Healing. Varighet 18:24 min. Bestilles her

 

SolvtradenSølvtråden; Kr. 49,-
Her guides du via dine chakere opp i høyere energier for dypere innsikt i dine prosesser. Varighet 14:05 min. Bestilles her

 

andelig-meditasjonÅndelig meditasjon; Kr. 49,-
Her benyttes esoterisk lære for selvutikling og Healing. Varighet 25:55 min. Bestilles her

 

avspenning-av-sinn-og-kroppAvspenning av kropp og sinn; Kr. 49,-
Det gis en dyp avspenning gjennom hele din kropp, hvor du følger med og visualiserer etter guidingen. Pusteøvelser og fokus på indre prosesser vektlegges. Kan brukes for å slappe av, kunne sovne (bedre/dypere), før mindfulness for å få indre ro osv. Varighet 13:55. Bestilles her

 

regresjon-sjelereiserRegersjon & Sjelereise; Kr. 129,-
Det gis først en dyp avspenning for å så å guides til tidliger liv, for bevisstgjøring og innsikt i dine prosesser. Du guides så til livet mellom livene. Sjelereise for så inn i et nytt tidligere liv. Det benyttes ingen bakgrunnsmusikk, men åndelige tenknikker og Healing. Varighet 52:56. Bestilles her

 

en-reiseEn reise i dine Energier: Kr. 129,-
Det gis først en dyp avspenning for så å visualisere en kinosal, som representerer hele ditt liv (regresjon på dette liv). Her guides du til intuitivt å velge en rad som representerer et år i ditt liv, for healing og bearbeidelse av det som var den gang. For så å guides opp på galleriet – og inn i fremtiden i dette liv, og videre liv (progresjon). Det benyttes ingen bakgrunnsmusikk, kun åndelige teknikker og Healing. Varighet 49:35. Bestilles her