Relasjoner

I enhver veiledning handler det også om å bli kjent med seg selv. Se seg selv gjennom andres øyne og lære å samarbeide med de ulikheter som finnes. Selvinnsikt er derfor et nøkkelbegrep i enhver utvikling. Bakgrunnen for den(de) andres utgangspunkt kartlegges og slik forsøker vi å bringe de synlige og usynlige faktorer frem.

 

Gjennom livet bygger vi mange ulike relasjoner; på skolen, fritidsaktiviteter, jobb, familien osv. Hvem er du i de ulike arenaer, og hvordan er din erfaring om deg selv? Hvordan utvikler du nye relasjoner? Hvordan tar du vare på tidligere relasjoner? Hva styrer deg  her?