Ingerlill Moneel

Mitt navn er Ingerlill Moneel og jeg er født 26. September 1966 i Sandefjord. I oppveksten og i det voksne liv, har jeg flyttet mange ganger. Erfaringen jeg har gjort meg, er at det er i det indre ens røtter ligger. Evnen til å tilpasse seg nye miljøer har vært vesentlig for min trivsel og utvikling.

Jeg har formell utdannelse som Coach og Bachelor in Marketing Communication fra BI, grunnfag i psykologi, sertifisert konflikt og kommunikasjonsrådgiver og en påbegynt Master i ledelse.

Av arbeidserfaring har jeg jobbet i media med TV og markedsføring, vært daglig leder i en lekebutikk og lærer på ungdomsskole. I 2003 startet jeg for meg selv med Livsveiledning. Min spisskompetanse er innenfor kommunikasjon, om det er til deg selv, til andre eller i skrevet form. Kombinert med evnen til å tenke utenfor ’boksen’ , bryte ut av de tankemønstre som er formet fra miljø, kultur og samfunnets normer.

 

Inger-Lill Moneel, HealingI 2013 begynte jeg å jobbe i staten, en ordinær jobb trodde jeg, hvor jeg lærte at det finnes ikke ordinære jobber. Alle oppgaver en gjør er like viktig, det er kun ringvirkningene vi ikke ser like lett. Jeg la ned mitt firma etter mange år, og har isteden åpnet min blogg – ut fra inspirasjon på ordet VIGLE. Hvor jeg skriver om dagsaktuelle tema, eller spørsmål jeg får fra andre om alt mellom himmel og jord. Den vesentlige vinklingen, som er mitt hjertebarn; mindfulness – (dvs å bryte sinnets små og store illusjoner/ utvikle tilstedeværelse, og forene kropp og sinn). Det store mirakelet i livet er for meg ’å være’, og ikke det å tenke som mange mener. For å få til dette kreves disiplin.

For meg er begreper som etikk og respekt grunnleggende, noe som er hevet over tidens diskusjon. Det er selve fundamentet i mine holdninger og arbeide. Det er også essensen i min blogg VIGLE.

 

 

 

 

< Tilbake